Hungarikok

Fogarasy Attila Künikosz:


Bölcsőnk és sírunk, Magyarország
64 +3 hungarik
(nemzeti limerikek a történelmi Magyarország vármegyéire)


Magyarország

Bölcsőnk és sírunk, Magyarország,
Nevelted nemzedékek sorát,
            Legyen kín vagy áldás,
            Rabság vagy megváltás,
Örökre hűek leszünk hozzád!

*

Budapest

Magyarhon ékessége Budapest.
Varázslatos, ha leszáll rá az est:
            A város fényeit
            Hullámok tükrözik.
 Magyar vagy: mint tenmagad, úgy szeresd!


MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI

I. Dunáninnen

1. Árva

Legészakibb vármegyénk Árva
Magas bércek közé elzárva.
            Gyönyörű, szép vidék,
            Patakok, erdőség:
Bakancsos magyarokra várva.

2. Bars

Felvidéknek vármegyéje Bars,
Magyar ember sose legyen fars!
            Dobó és Léva-vár,
            Vad török hadra vár,
Haj, vitézek, kezdődik a mars.

3. Esztergom

Dunának két partján Esztergom,
Mindent itt ezer év súlya nyom:
            Bakóczi kápolna,
            Mindszenty sírboltja…
„Ne epedj, honfi a múltadon!”

4. Hont

Szablyáját kivonva deli Hont,
Ellenség hadára rája ront,
            Börzsönytől Szitnyáig
            Híre jár mind máig:
Névadó hősére büszke Hont.

5. Liptó

Vág-völgybeli falvak: ez Liptó.
Lélegzeted majd’ elállító.
            Körben a havasok,
            Fenyvesben szarvasok.
Gyönyörű táj, lelket vidító.

6. Nógrád

Szétvágott vármegye vagy, Nógrád,
Metszőkést Trianon fog rád.
            De Gyarmat ellenállt
            Vállalva a halált:
Dicsőség szent fénye ragyog rád.

7. Nyitra

Hegyek-völgyek szép országa Nyitra,
Gyógyvízforrást találsz bajaidra.
            Kis-Fátrába utat vág
            Rakoncátlanul a Vág. 
Szépségére legyen szemed nyitva!

8. Pozsony

Hegyek átszelte síkság Pozsony:
Csallóköz, Duna, sok hegyorom.
            Az első egyetem
            Alakult e helyen.
Reformer ifjak a karzaton.

9. Trencsén

Kárpátok tetejében Trencsén
Mereng a hajdan volt szerencsén.
            Trencsén-vár nem „akol”,
            Tatárnak sem hódol:
Védőit nem vették tál lencsén.

10. Turóc

Kicsiny hegyi vármegye,Turóc
Világ elől hegyekbe húzódsz.
            Itt lelt menedékre
            Béla király végre,
Kit üldöz sok mongol martalóc.          

11. Zólyom

Ásványok kincsestára Zólyom,
Csúcsok fölött repkedő sólyom.
            „Vitézek, mi lehet
            Szebb vidék e helyett?”
Balassi bölcsője egykoron.


II. Dunántúl

12. Baranya

Mecsekkel ékköves Baranya.
Vörösbor folyékony aranya.
            Janusnak szellemét
            Őrzi e szép vidék,
Ősei csontját a Földanya.
  
13. Fejér

Királyok nyughelye ez: Fejér,
Mondj el egy imát a lelkükért!
            Pákozd és Sukoró,
            Lobog a lobogó,
Hajrá, előre a nemzetért!

14. Győr

Kisalföld kicsiny megyéje, Győr,
Török, labanc, francúz meggyötör.
            Szent Mártonnak hegye
            Kolostornak helye:
Pogányságban igaz hitet tör.

15. Komárom

Dunának partjain Komárom,
Fele ma átlóg a határon.
            Erődök falai,
            Klapka és Jókai –
Hősei győztek a halálon.

16. Moson

Gazdag vízi világ ez: Moson.
Hanságnak zsombékját taposom,
            Mosoni Dunába,
            Fertőnek tavába,
Lajta vízébe arcomat mosom.

17. Somogy

Balaton, s alatta vén Somogy.
Trianont túlélte, meg se fogy.
            Szigetvár falai,
            Zrínyinek hadai
Nem hagyják, Hazánk, hogy zsugorodj!

18. Sopron

Hűségnek vármegyéje: Sopron.
Magyarnak tűzhelyt adó otthon.
            Nagycenki mécsesek
            Lángjai fényesek,
Széchenyi neve a sírbolton.

19. Tolna

Istennek kertésze ha volna,
Kedvence lehetne a Tolna.
            Szeretné kertjeit,
            Búzáját, szőleit,
Borától boldogan dalolna.

20. Vas

Szent Mártonnak szülőhelye: Vas.
Dénárt vet ki itt az ekevas.
            Kőszegnek fala
            Szulejmán hada
Szerént víhatatlan: túl magas.

21. Veszprém

Mint „Nemzeti dal”-ban a refrén,
Oly kedves megyénk nekünk Veszprém.
            Délen a Balaton,
            Északon a Bakony,
Fellegek játszanak tetején.

22. Zala

Vizeknek vármegyéje Zala:
Balaton, Mura, Dráva, Zala.
            Oktatásban ikon
            Lett a Georgikon.
Zrínyinek hallik még a szava.III. Duna-Tisza köze

23. Bács-Bodrog

Nagy déli vármegyénk Bács-Bodrog
Valahol felhők közt bódorog,
            Szétesett régi kép,
            Elveszett nemzedék,
Maradék magyar hon sem boldog.

24. Csongrád

Termékeny megye: ez a Csongrád,
Hálatelve gondolunk most rád.
            Körös, Maros, Tisza    
            Vizét magyar issza.
Legelőkön sok kövér csordád.

25. Heves

Bátorság vármegyéje Heves.
Szívünknek lüktetése heves:
            Egernek falait
            Szulejmán hada itt
Hiába vívta. Ezért neves.

26. Jász-Nagykun-Szolnok

Bő termést hoz Jász-Nagykun-Szolnok:
Aranyló búza, pipacs-foltok,
            Szőke Tisza, Körös,
            Az élet nehéz, pörös.
Lél kürtjét fújják vad koboldok.

27. Pest-Pilis-Solt-Kiskun

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye:
Alföld és Pilisnek szent hegye,
            Visegrád romjai,
            Salamon foglyai,
Gertrudis szívében tőr hegye.


IV. Tiszáninnen

28. Abaúj-Torna

Romos várak: Abaúj-Torna.
Elült már a vitézi torna.
            Vizsolyban Károli,
            A Szentírást adja ki.
Kassa fejedelmét gyászolja.

29. Bereg

Verecke vármegyéje: Bereg,
Időd itt visszafelé pereg.
            Munkács és Beregszász…
            Ismét Árpádra vársz:
Nyomul már hágódon a sereg.

30. Borsod

A Bükk alatt síkot ölt Borsod.
Itt sem volt könnyű a sorsod.
            Királynék várában
            Álltál a vártában,
Végzeted magaddal hordod.

31. Gömör és Kishont

Sajó völgyében Gömör és Kishont,
Andrássyak védték itt e kis hont.
            Krasznahorka vára,
            Régi urát várja:
„Kitartunk, ha ellenség reánk ront!”  

32. Sáros

Felvidéki vármegyénk Sáros,
Gácsországgal egykor határos.
            Eperjes és Bártfa –
            Kereskedők háza.
Caraffa csizmája vértől sáros.           

33. Szepes

Országunknak teteje Szepes.
Gerlachfalva csúcsa: 2566 méteres.
            Zálogos városok,
            Szász kiváltságosok.
Lőcse új fehér asszonyt keres.

34. Ung

Beszkidek aljai vármegye: Ung,
Falvaiban hajdan járt a verbunk.
            A paktum szétvágta,  
            Jut három országba.
Azóta búsabban szól a dalunk.

35. Zemplén

Nyúlánk vármegye a zöld Zemplén,
Alföldtől a havasig felér.
            Tokaj borászait,
            Patak diákjait
Éltette mindig a jó remény.


V. Tiszántúl

36. Békés

Török és tatár dúlta Békés
Története véres, nem békés.
            Alföldi tág határ,
            Őrzi a Gyula-vár.
Sok küzdés, nehéz együttélés.

37. Bihar

Gazdag, nagy megyénk a jó Bihar,
Rázta őt sokszor a vad vihar.
            Körös-víz megárad,
            Szalonta, Nagyvárad,
Toldi Miklós és magyar Ugar.

38. Hajdú

Csikósok, gulyások: ez a Hajdú.
Végtelen pusztákon nő a sarjú.
            Cétus és Nagyerdő,
            Szoboszlón forrás-hő.
Szegénylegény fölött száll a varjú.

39. Máramaros

Mesébe illő Máramaros,
Kedvünk a szépségtől mámoros.
            Honfi! Vár Huszt vára,
            Koltó és Nagybánya.
Kék még a Tisza, nem zavaros.

40. Szabolcs

Régi, nemesi megyénk Szabolcs.
Magyarsága drága, tiszta gyolcs.
            Tass, Szabolcs, Töhötöm
            Foglalták örökön,
Rögjeibe új életet olts!

41. Szatmár

Kölcsey szülőföldje, Szatmár,
Himnusza kétszáz éve hat már.
            Szamos és sík vidék,
            Ecsedi lápvidék:
Árváknak búvóhelyet adtál.   

42. Szilágy

Adyt idézi a vén Szilágy,
Magyar szívekben míg él a vágy,
            Partium hű marad,
            Hátrálni nem szabad.
Föl-föl, fiúk, jó cimborák!
  
43. Ugocsa

Legkisebb vármegyénk Ugocsa,
Királynak nem dukál korona.
            Országból három is
            Részein osztozik:
Hajdani tartása már oda.


VI. Tisza-Maros szöge (Bánság)

44. Arad

Nemzeti gyász megyéje: Arad.
Ki gyáván él, örökre rab marad.
            Rabok mi nem leszünk,
            Istenre esküszünk!
Édes hazánk, légy mindig szabad!

45. Csanád

Névadója vitézlő Csanád,
Reá támad Ajtony, a galád.
            Földje zsíros, gazdag,
            Szemhatárig asztag:
Édenkertnek szinte mondanád.

46. Krassó-Szörény

Legdélibb megyénk Krassó-Szörény.
Szépségre, élményre sem szerény:
            Szemenik-hegysége,
            Al-Duna vidéke,
Lovakon lobog aranysörény.

47. Temes

Vármegyén átfolyik a Temes.
(Nem „Timis”! Nekünk csak így helyes.)
             Központja Temesvár,
             Magyarnak ez mentsvár.
Deficit van sajnos tetemes.

48. Torontál

Híres nagy vármegye Torontál.
Nem járhattál ott a korodnál
            Fogva, mert Trianon
            Borzasztó átka nyom.
Maradj csak búval telt borodnál!


VII. Királyhágóntúl (Erdély)

49. Alsó-Fehér

Érchegység alján Alsó-Fehér,
Küküllő Marossal összeér.
            Központja Fehérvár,
            Ókorban ismert már.
Hunyadi Jánosnak csatatér.

50. Beszterce-Naszód

Hegyek között: Beszterce-Naszód,
Hallani itt is még magyar szót.
            Bányák és várromok,
            Gótikus templomok,
Pojánán legelő kiscsikók.

51. Brassó

Hegyek közt megbúvó gyöngy: Brassó,
Magyarnak, szásznak sem utolsó.
            Folyója a Barca
            Ellenség kudarca.
Új hajnalt hoz majd a kakasszó.

52. Csík

Keleti határunk őre: Csík,
Telein pálinka jól esik.
            A Maros és az Olt
            Királyfiról dalolt:
Csillagok ösvényén őt lesik.

53. Fogaras

Havasok tetején Fogaras,
Magyar föld: koronás, jogaras.
            Királykő csúcsai,
            Oltnak hullámai…
Tétessék le mellé a garas!
  
54. Háromszék

Havasok aljában Háromszék
Várja, a balsors hogy távozzék.
              Fénylik a telihold,
              Nótaszót visz az Olt:
„Bús kedvünk örömre változzék!”

55. Hunyad

Kincses nagy vármegye ez: Hunyad.
Magyarnak híre itt nem szuny’ad.
            Magos Déva vára
            Felépültét várja.
Retyezát őrzi a kapukat.

56. Kis-Küküllő

Folyócska mentén Kis-Küküllő,
Magyarság terén nem szűkülő.
            Vannak ők egy párton,
            Radnót és Szentmárton:
„Ellenség kardunktól szűkölő!”

57. Kolozs

Kalotaszeg megyéje: Kolozs,
Magyaroknak régóta honos.
            Vár rád a Házsongárd,
            Zsoltári hang zsong rád.
Mátyásnak bölcsője odavonz.

58. Maros-Torda

Keleten fekszik Maros-Torda,
Dúlta is gyakran tatár horda.
            Vad vihar kavarog,
            Fáznak a havasok,
Népének sorsa is goromba.

59. Nagy-Küküllő

Erdélyi megye Nagy-Küküllő,
Kalapács egykoron és üllő.
            Petőfi harcra kelt,
            Segesvár nem felejt:
Emléke csatába kürtölő.

60. Szeben

Erdélyi gyöngyszem a szász Szeben,
Megvették népét gubán-eben.
            Ceausescu kínálta:
            Egy szász az hány márka?
Kesergünk mindnyájan már ezen.

61. Szolnok-Doboka

Hegy-völgyek közt Szolnok-Doboka,
Ösvényin ősöknek lábnyoma.
            Hömpölyög a Szamos,
            Két partja iszamos.
Újváron örmények otthona.

62. Torda-Aranyos

Tordánál folyik az Aranyos,
Innen a név: Torda-Aranyos.
            Szent László szorosa,
            Székely-kő magosa.
Déli határfolyó a Maros.

63. Udvarhely

Büszke nép lakása: Udvarhely,
Elkél itt szorgalom, tiszta fej.
            Zord telek, ritka nyár, 
            Vasszékely szalutál:
„Hősök nevét ne feledjük el!”


VIII. Fiume város és kerülete

Fiume

Tengeri kikötőnk Fiume,
Város, de vármegyék közt helye.
            Itt szolgált hajdanán
            Hajónk: a „Szent István”.
Hullámsírban lett nyugvóhelye.

*

Parainesis

Mit üzent népének Kölcsey?
„Életed nemzeted töltse ki:
            Haza és haladás,
            Vetés és aratás.
Intsenek magyarok bölcsei!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése